หน้าแรก » ข่าวสาร โปรโมชั่น ติดต่อสอบถาม อัตราค่าจ้างงาน แจ้งปัญหาการใช้งาน » การคำนวณภาษี การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การคำนวณภาษี การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สมมุติ 
ยอดรายได้ ปี 2555                                1000000 บาท
หักค่าใช้จ่ายในการลงทุนได้ 70%                700000 บาท (ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน หัก 40% แต่ไม่เกิน 60000 บาท ถ้าขายสินค้าที่มีการลงทุนซื้อมาขาย หัก 80%)
กำไรสุทธิต่อปี 30%                                 300000 บาท 
หักค่าใช้จ่ายตัวเองต่อปี                               30000 บาท
หักค่าใช้จ่ายภรรยาต่อปี                               30000 บาท (ถ้ามีภรรยา ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรถจึงจะสามารถหักลดหย่อนได้)

หักค่าเลี้ยงบุตร                                                 - บาท (มีบุตรรวมกันไม่เกิน 3 คน ถ้าไม่ได้ศึกษา 15000 บาท ถ้ากำลังศึกษาอยู่ 17000 บาท 
ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี)
หักค่าเลี้ยงดูบิดามารดา                                       - บาท (เนื่องจาก
บิดามารดาอายุยังไม่ถึง 60 ปี เลยไม่ได้หัก)
ฉะนั้น รายได้สุทธิต่อปี                          240000 บาท (เป็นผู้มีรายได้สุทธิ 150001-500000 จะต้องเสียภาษี 10% หลังจากที่หักจาก 150000 บาทแล้ว)
หักรายได้สุทธิ 150000 ที่ไม่ต้องเสียภาษี     150000 บาท
รายได้ทั้งหมดที่จะเสียภาษี                         90000 บาท
เพราะฉะนั้นจะต้องเสียภาษี 10% เป็นเงิน   9000 บาท

*หากผู้มีรายได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 150000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี ตามมตรา ม.48(1)
** หากผู้มีรายได้เกิน 150000 บาทแล้ว เมื่อคำนวณอัตราภาษีออกมาไม่เกิน 5000 บาทที่ต้องเสียภาษี ได้รับการยกเว้น ตามมตรา ม.48(2)

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๘ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร => http://www.freethailand.com/indexsite.php?username=teinpun&cat=17066&act=mc

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ => http://www.rd.go.th/publish/309.0.html
เมื่อ 26 ธันวาคม 2555 17:55:24 โดย ScriptWeb2U
อ่าน 4633 ตอบ 0 118.172.217.154